Chính sách bảo mật

Chúng tôi rất trân trọng sự quan tâm và tin tưởng của quý vị đối với dịch vụ của chúng tôi. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi quý vị sử dụng trang web của chúng tôi.

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn
Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn vào việc đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, tham gia khảo sát, hoặc mua hàng. Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà, số điện thoại và thông tin thanh toán.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

  • Cung cấp và duy trì dịch vụ của chúng tôi.
  • Phản hồi vào yêu cầu của bạn.
  • Cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  • Cải thiện trải nghiệm người dùng.
  • Tùy chỉnh nội dung và quảng cáo.
  • Phát hiện, ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro an ninh.

Bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và không chia sẻ hoặc bán thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc tuân thủ theo quy định pháp luật.

Quyền lợi của bạn

Quý vị có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Quý vị cũng có quyền từ chối cho phép chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của mình cho một mục đích cụ thể.

Sự đồng ý

Khi quý vị sử dụng trang web của chúng tôi, quý vị đồng ý với chính sách bảo mật này và việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý vị theo các điều khoản đã quy định.

Liên hệ

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]. Chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật hoặc điều chỉnh theo thời gian mà không cần thông báo trước, vì vậy xin vui lòng kiểm tra lại đều đặn để cập nhật thông tin mới nhất.